Shine bokas via Mats Tigerström, NöjesKällan. Du når Mats på följande sätt: kontorstelefon 0470-72 87 00,             mobil 070-6670970 eller via mail  mats@nojeskallan.se


Kontakta Shine